Mukana koulussa

Mannerheimin lastensuojeluliitto on monipuolisesti mukana myös koulujen ja koululaisten arjessa. MLL tuottaa erilaista kouluille ja kasvattajille tarkoitettua materiaalia mm. mediakasvatuksesta, kiusaamisen ehkäisystä, päihde- ja terveyskasvatuksesta videoiden, kirjallisen materiaalin ja esimerkiksi koulutusten muodossa. Koulun arjessa MLL on mukana kehittämässä tukioppilas-, kummi- ja tutortoimintaa. Voit perehtyä lisää täällä MLL kasvattajille suunnattuihin materiaaleihin.

MLL Uusi Porvoon toiminta on laajentunut myös kouluihin syksyllä 2014, jolloin järjestettiin ensimmäinen kaveriviikko. Kyseessä on viikko, jolloin harjoitellaan erilaisia kaveritaitoja ja sitä, kuinka omalla toiminnallani voin vaikuttaa viestintäsuhteiden kehittymiseen. Tavoitteena on korostaa kaveruuden merkitystä ja ennaltaehkäistä lasten yksinäisyyden tunnetta.