Yhdistys ja jäsenyys

Porvoolaisten perheiden äänitorvi

Olemme uutta luova yhdistys ja aktiivinen porvoolaisten perheiden puolestapuhuja jo vuodesta 2009. Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) Uusi Porvoon paikallisyhdistys perustettiin tarpeesta saada Porvoon seudulle monipuolista toimintaa ja uusia tapahtumia perheiden parhaaksi. MLL Uusi Porvoon tavoitteena on järjestää lapsille ja vanhemmille ilon ja yhdessäolon hetkiä. Tämä perustamiskokouksessa (29.8.2009) määritelty toiminta-ajatus on edelleen keskeisessä roolissa yhdistyksen toiminnassa. Toimintamme tavoitteena on edistää perheiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja tervettä kehitystä Porvoon seudulla pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin. Erityisesti painotamme perheiden tukemista arjen keskellä. 

Toimintamme perustuu yhteisiin arvoihin, jotka jaamme Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa. 

Näitä arvoja ovat:

  • Lapsen ja lapsuuden arvostus
  • Yhteisvastuu
  • Inhimillisyys
  • Yhdenvertaisuus

Yhdistys vakiinnuttaa asemaansa Porvoossa

MLL Uusi Porvoon toiminta on kasvanut parin viime vuoden aikana merkittävästi. Kasvu ilmenee sekä yhdistyksen järjestämien tapahtumien koon kasvamisena että yhdistyksen toiminnan vaikuttavuuden lisääntymisenä. 2014 jäsenille tehdyn yhdistyskyselyn mukaan MLL Uusi Porvoo on vakuuttava ja uskottava lapsiperheiden asioiden edistäjä. Perheiden arjessa yhdistystoiminta näkyy esimerkiksi perhekummi- ja perhekahvilatoiminnassa. Toisaalta esimerkiksi MLL Uusi Porvoon järjestämien paneelikeskusteluiden ja aloitteiden myötä myös tunnettavuutemme porvoolaisena toimijana on kasvanut huomattavasti.

Tulevaisuuden suunnitelmiamme

Tärkeimpänä tavoitteenamme on toimia porvoolaisten perheiden äänitorvena. Visiomme on olla vuonna 2019 Porvoon vaikuttavin kolmannen sektorin lapsiperhepalveluiden tuottaja. Uskomme, että toimintamme on tulevaisuudessa entistä vaikuttavampaa ja yhdistyksemme tuottaa monipuolisesti palveluita arjen tueksi. Samalla tähtäämme myös rooliin, jossa olemme mukana perheitä koskevassa päätöksenteossa Porvoon kaupungin kumppanina. Pyrimme myötävaikuttamaan Porvoon panostukseen ennaltaehkäisevään toimintaan, jotta porvoolaiset perheet voivat entistä paremmin. Tulevaisuudessa toiveenamme on myös lisätä koululaisille suunnattua toimintaa mm. Kaveriviikon ja aamuhoidon muodossa sekä lisätä yhteistyötä vanhempainyhdistysten kanssa.