Mannerheims Barnskyddsförbund 

Nya Borgås lokalföreningen rf

Information om oss

Mannerheims Barnskyddsförbund Nya Borgås lokalföreningens (MLL Uusi Porvoo) syfte är att ordna trevlig samvaro för barn och deras föräldrar. Verksamhetsidén som definierades vid ett stiftelsemöte 2009, spelar fortfarande en central roll i föreningens verksamhet. Målet är att främja familjers välmående, gemenskap och sund utveckling med hjälp av frivilliga arbetare i Borgå regionen.

Värderingar

  • Att uppskatta barndomen och föräldraskapet
  • Jämlikhet
  • Glädje

Verksamhet i Borgå

MLL Uusi Porvoo ordnar rolig verksamhet och evenemang för barn och barnfamiljer i Borgå. Vi informerar om de aktuella evenemangen på vår hemsida, Facebook och Instagram @mlluusiporvoo

Vi ordnar familjecafé i Ungdomslokalen Zentra på tisdagar kl. 15-17. Kom med och umgås med andra barnfamiljer. Vi bjuder på mellanmål samt kaffe och te. Address; Mannerheimgatan 20, 06100 Borgå

Bli medlem!

Som medlem i MLL, får du vara med och stöda barn och barnfamiljer. MLL försvarar barnens rättigheter, hjälper barn och barnfamiljer i vardagen, samt ordnar rolig verksamhet och olika evenemang. 

Som medlem är du berättigad till olika medlemsförmåner. Du får hem tidningen Lapsemme, som utkommer 2 gånger/år samt flera andra förmåner.

MLL Uusi Porvoo`s medlemsavgift är 25 euro/ år. För medlemmar under 18 år, är medlemskapet avgiftsfritt.

Kom med som frivillig!

Vill du bli ledare i familjecafét? Eller är du kanske intresserad att vara med och ordna rolig verksamhet för barnfamiljer? Välkommen med som frivillig!

MLL Uusi Porvoo´s verksamhet bygger på frivillighet och du får delta enligt dina egna resurser. En liten insats är redan viktig och betydelsefull. Vi är glada över att få flera svenskspråkiga medlemmar.

Ta kontakt

Kontakta oss via e-post
uusiporvoo.mll@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠